Set & sket

Sæson 2023-24

Den 13. maj sluttede vi Zonta-året af med en dejlig aften i strålende solskin i Valby parken. Først en rundtur i udvalgte temahaver, derefter en herlig middag i parkens restaurant Picniq, inden projektudvalget og Joan Søstrene tog over.

Helle Nebelong, som har været involveret i planlægningen af denne del af Valby parken, fortalte om havernes tilblivelse og tog os med rundt til nogle få af dem, hun holder allermest af, bl.a. Vandhaven, Køkkenhaven og Den islamiske have. Vi sluttede af i Hildegarden, som Inger har stået for oprettelsen af. En vidunderlig have, fyldt med lægeurter, som Inger slet ikke er færdig med.

Der er til mange timers haveinspiration resten af sommeren, hvor de 17 forskellige haver vil folde sig mere og mere ud. Ingers have (undskyld, Hildegardens) stod dog snorlige.

Restauranten serverede tre ualmindelig lækre småretter, hvorefter vi fik et interessant og fyldestgørende indblik i Joan Søstrenes organisation. Blot 12-16 kvinder står bag den juridiske og psykologiske rådgivning, som man yder kvinder, der har været udsat for vold i parforholdet, voldtægt eller incest. Siden 1990 er der også dukket sager om sexuel chikane frem. De arbejder aktivt på den kvindepolitiske front, deltager i flere netværk, og gør hvad de kan for at styrke kvinders retsstilling.

Projektudvalget ved Jane, Anette L og Helen fremlagde deres forslag til brug af de afsatte kr 40.000, som vi fik fundraiset sidste år.

Vi enedes hurtigt om at give GoalFive kr 5.000 og Zonta International kr 10.000. Efter en afstemning (10-6) faldt valget ud til fordel for GirlTalk, som modtager kr 15.000.

Udvalget arbejder nu videre med at oprette et fast rejselegat på kr 10.000 til kvindelige håndværkere. Vi gennemgik udvalgets oplæg og spørgsmål for at kredse os ind på hvilken/hvilke uddannelser, vi finder relevante. Vigtigst er det at styrke kvinder i fag, hvor vi er underrepræsenteret.

Inden vi skiltes, tog vi afsked med to medlemmer, Anette Landberg og Christine Alsfelt, som begge har deltaget aktivt i klubben i mange, mange år. Vi håber, at begge har lyst til at besøge os ved lejlighed og fortsat vil bakke op om Zonta.

Således sluttede et begivenhedsrigt Zonta år 2023/2024, og alle kan gå på sommerferie – i glædelig forventning om nye fundraisingarrangementer og kommende møder. På gensyn den 9. september, hvis ikke før …..

                          

I forbindelse med vores generalforsamling på april mødet uddelte vi for sidste gang tre legater fra Zonta Studiefond for Yngre kvinder. Legatet blev stiftet i 1998 af Brita Ireland, fysioterapeut og Master of Public Health. Brita Ireland har siden 1980 været medlem af Zonta København II. Se mere under Set & Sket.

Efter generalforsamlingen som forløb i god ro og orden, havde vi fornøjelsen af Abelone Glahn. Abelone er forfatter og iværksætter og tilmed en meget inspirerende kvinde. Hun er forfatter til bøger som “Senior og Selvstændig” og “Skal du ta´det hele med dig”. Abelone bruger også flittigt sin blog “www.mensjegblirgammel” til at kommunikere ud om digital chikane og om seniorlivet.

   Helle med to af legatmodtagerne     Abelone Glahn

 

I marts fejrede vi Kvindernes Internationale Kampdag sammen med de øvrige københavnerklubber samt Kvinderådet og Soroptimsterne. I et flot samarbejde har gruppen bag 8. marts arrangementet skabt en spændende aften med et fantastisk flot panel:

Eva Nielsen bød velkommen til ligestillings- og digitaliseringsminister Marie Bjerre … netop denne dag måtte vi godt bytte om på porteføljerne … som åbnede et velbesøgt møde med sine visioner og perspektiver. Ministeren hastede videre, og Eva gav os en fin indføring i baggrunden for 8. marts/Rose Day/Kvindernes Kampdag.

2.G´eren Lilly Lucas gav et indblik i, hvordan digitaliseringen påvirker de unge; Pernille Bjørn, professor på Datalogisk Institut, fortalte om sin superspændende forskning i diversitet og inklusion, Zontas egen supernova Anja C. Andersen, professor på Niels Bohr, præsenterede et hav af kvinder, som trods store opdagelser, er gået i glemmebogen. Opdagelserne har mænd siden taget æren af!! Og hun viste statistikker, som tydeligt viser, hvordan kvoter i bestyrelser virker .. for vi er langt bagud på det felt. I de øvrige nordiske lande – sågar i Sydeuropa – er kvinder bedre repræsenteret.

Fritids-ligestillingsaktivisterne Caroline Tromer Dragsdahl og Ditte Marie Reinholdt Jensen fra hhv Kvinderådet og IDAs Uddannelses- og Forskningsudvalg var både skeptiske og entusiastiske omkring de muligheder, ligestillingen giver og aftenens sidste taler blev forkvinde i Kvinderådet og PIP (past international president i Zonta Int.) Maria Jose Landeira Østergård. Maria påpegede de to sider af digitaliseringsmønten og tog os gennem de opgaver og muligheder, der ligger foran os.

En fantastisk aften – og en STOR cadeau til holdet bag. Vi var repræsenteret af Eva Nielsen og ikke mindst Cæcilie Tærø Nielsen, som også med sikker hånd styrede praktikken aftenen igennem. Alt forløb lige som det skulle!

        

Fotograf: Helle Nebelong                                   Fotograf: Helle Nebelong                                Fotograf: Anne Bie

        

Fotograf: Ministersekretæren                                    Fotograf: Anne Bie                                         Fotograf: Anne Bie

 

Februars møde handlede om kvinder i håndværkerfag, og Anne Leopold havde inviteret den 28-årige snedkerlærling Ann-Sofie, som fortalte om hverdagen blandt mandlige kolleger og fordomme.

Zonta Danmark har et legat for kvindelige håndværkere, men holdt op mod legater til akademiske uddannelser er beløbene til håndværksfagene generelt små.

Anne havde lavet et solidt forarbejde og kunne supplere med mange interessante oplysninger fra Boss Ladies (en organisation, som arbejder for at udfordre stereotyper og forandre kulturen på erhvervsuddannelserne). Fx mangler der rollemodeller, familiens holdning er vigtig, håndværksmestrene har ikke altid tillid til pigerne, så man bliver valgt fra, når der skal findes en læreplads. På Ann-Sofies arbejdsplads er blot fem ud af 20 kvinder, og netop dén uddannelse ligger faktisk lunt i svinget med en repræsentation på ca 40-60. Tømrer- og murerfaget er straks mere udfordret .. formentlig pga. de tunge løft.

Og hvorfor skal vi have fokus på det? Fordi større diversitet på arbejdspladserne gavner alle og fordi 45.000 unge står uden job eller uddannelse og 42% af dem er kvinder. Så måske Kbh II skal overveje et større engagement i dette legat?

Mandag den 8. januar 2024 bød vi velkommen til sæsonens tredje nye medlem: Cæcilie Tærø Nielsen. Cæcilie er allerede i fuldt sving som tovholder for det fælles københavnerarrangement den 8. marts International Women´s Day, som afholdes i Byens Hus.

Aftenen bød også på et interessant foredrag af Charlotte Herschend, som fortalte om sit spring ind i et liv som selvstændig efter mange år som landmand på ægtemandens fædrende gård på Bornholm. Charlotte har siden 2000 forhandlet og formidlet produkter fra det globale firma Forever. Livet som iværksætter har været en spændende rejse i personlig udvikling og givet hende øget selvværd.  Hendes motto er “Balance i livet – inde i kroppen, udenpå og i pengepungen”.

              

 

Lørdag den 25. november fundraisede vi igen – denne gang med et Julemarked i Byens Hus, Hellerup. Spændte alle i hob, for ville der komme nogle besøgende? De fem klubber i København havde slået sig sammen og i flere måneder forberedt dét, der viste sig at være det hyggeligste og ret julede marked med et væld af forskellige varer. 250-300 besøgende kom heldigvis i en lind strøm igennem dagen, og bar næsten 60 juledekorationer, lunt strik, mange poser sprøde småkager, karklude, flotte røde muleposer, gavemærker, julenisser, kryddersalt og meget andet ud af døren. I en grád, så vi tilsammen havde omsat for omkring kr 48.000, da dagen sluttede.

Det bliver ikke sidste gang … næste år, den 23. november 2024, er vi igen at finde i Byens Hus.

    

 

Vores første fundraising event efter sommerferien blev temamødet “Voldsramte kvinder er stærkere end vi tror”, som vi afholdt i Byens Hus på Hellerupvej.

Vi havde inviteret et utroligt spændende panel. Tre vidende og kvikke eksperter afleverede viden, indsigt og svar på både hvorfor og hvordan. Det var sobert – og trods det svære emne også underholdende. Journalist Line Vaaben kan ikke bare skrive – hun kan også formidle mundtligt, Jesper Rønn-Simonsen gav os et indblik i den anden side og Karen Grith Lauritsen fra Danner har en enorm erfaring om kontrolvoldens ofre, som hun bredte ud med et hav af eksempler. Et arrangement, som fik stor ros fra alle deltagere.

 

Vores møde i november satte fokus på Kvinde – Liv – Frihed, og vi var så heldige at få besøg af næstforperson Jasmin Sharzad fra organisationen Voice of Iran, som gav os et fyldigt indblik i Irans historie og baggrunden for det oprør, som ulmer i Iran. Der er et vist momentum i Iran lige nu, og det er vigtigt for iranske kvinder (og mænd) ikke at blive glemt og miste verdens opmærksomhed og pres på regimet.

 

Årets klubtema er KVINDELIV, og på vores medlemsmøde den 16. oktober i Bomhuset var titlen:

Kvinder i politik er lige så forskellige som alle andre – eller er de?

Oplægget handlede om, hvorfor der stadig er færre kvinder end mænd i politik, og hvordan vilkårene er for dem, der er der. Helene kom ind på det individuelle og det generelle – og på forholdet mellem dem: Hvad betyder ens egen ballast og tilgang, og hvad betyder den kultur og de strukturer, man træder ind i? Vi blev klogere og vældig godt underholdt i løbet af aftenen. Tak til Helene for at dele :-).

Oplægsholder: Helene Brochmann er cand.mag. og arbejder som specialkonsulent på Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering, hvor hun også er tillidsrepræsentant. Hun blev ved valget i 2021 valgt ind i kommunalbestyrelsen i Gentofte for SF. Hun er også næstformand i foreningen Grønlandske Børn og domsmand, og har tidligere været formand for den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening. Hun har med andre ord en tilbøjelighed til at engagere sig i sine omgivelser – en tilbøjelighed, hun har arvet fra sin mor, der også sad i kommunalbestyrelsen. Dette er der – i relation til dagens emne – en selvstændig pointe i.

                            

 

Mandag den 11. september satte vi fokus på ulighed mellem mænd og kvinder rent lønmæssigt, og hvad det skyldes. Birthe Larsen, lektor, PhD, leder af CBS´tværfaglige forskningssamarbejde Inequality Platform fortalte om undersøgelser, som viste en lønforskel på 12%, at kvinders formue ved 70 års-alderen er 1 mill. lavere end mændenes, at kvinder kun dækker 30% af ledelsen i offentlige sektor – og 25% i den private. Årsagen er ofte, at kvinder frarådes at søge de ledende stillinger eller fravælges fordi de har for meget erfaring!!!! Vi skal have mere øremærket barsel og et mindre kønsopdelt arbejdsmarked – og stoppe med at påtage os alle de “ikke-forfremmende” opgaver som festudvalg og kaffebrygning til møder.

Sæson 2022-23

Inden vi gik på sommerferie var flere af klubbens medlemmer sammen med Zontians fra andre klubber til Folkemøde på Bornholm. Vi skulle gøre Zonta synlige, og med vores orange t-shirts, Goalfive flyers og Zonta postkort fik vi gjort en ihærdig indsats. Der blev talt med mange af Folkemødets deltagere og gæster.

Vi fik også overrakt Håndværkerlegatet til den sidste modtager Ivy Camilla Klynge, som ikke kunne være i Herning den 14. maj, da hun skulle afslutte sin EUX og dernæst skulle til Bornholm med Dansk Metal – Ungdom.

Stemningen til årets Folkemøde var god og alle kom hjem med ny inspiration til at arbejde videre for Zonta’s mål:

”Zonta arbejder for en verden, hvor kvinders rettigheder anerkendes som menneskerettigheder, og hvor alle kvinder har mulighed for at udnytte deres fulde potentiale.”

        

Et tilbageblik på klubmøderne 2022/23:

I juni 2022 var der Convention i Hamburg, hvor 1.500 Zontians fra hele verden fik sat et aftryk på det nye biennum 2022-2024. Det danske GoalFive-projekt blev præsenteret for den bredeste Zonta kreds og fik mange interesserede henvendelser fra andre lande.

Der har været Landsmøde i Hillerød, hvor vores nye AD´er advokat Helle Larsen officielt tiltrådte. To forslag fra vores klub blev sat i søen … et udvalg, der skal sikre Zonta mere synlighed fremover og en opgave for Kommunikationsudvalget med ønsket om at lave en præsentationsfilm.

Vi har på klubmøder hørt iværksætter Mette F. Wybrandt, landsformanden for Jordemoderforeningen Lis Munk, projektleder for Najorti Julie Lynge, sognepræst med så meget mere Mia Rao og Rose Foundation Ambassador Birgit Lenhard Hansen.

Vi har fundraiset for lige i underkanten af kr 20.000 i 2022.

Også i 2023 har vi fået sat ”ansigt” på enkelte af Zontas formål … i januar besøgte vi Danner sammen med en masse gæster. Vi var ca 50 kvinder samlet til en aften, hvor rådgivningschef Karen Grith Lauritsen fortalte om Danners arbejde, om hvordan de arbejder for at oplyse om og bekæmpe vold mod kvinder. Om drab, om alle de udfordringer, traumer, skadede kvinder og børn, som volden forårsager. Om mulighederne for at komme ud af et voldeligt forhold – og meget, meget mere.

Leder af kulturhuset FAKTI Lise-Lotte Duch besøgte os i februar og fortalte om huset, hvor udsatte indvandrer- og flygtningekvinder kan henvende sig uden visitation, kontrol eller anden registrering. Her kan de modtage samfunds- og danskundervisning, tale med sygeplejerske og socialrådgiver, og deltage i aktiviteter, hvor kulturer mødes på tværs, som håndarbejde og kurveflet. De har en terapihave, hvis etablering er støttet af Zonta. Det er den eneste terapihave, som er tilpasset netop denne målgruppe af sårbare kvinder.

Onsdag den 8. marts – International Womens Day – mødtes ca 90 kvinder og mænd i HIK´s restaurant til en panel debat om LIGE LØN – FUP eller FAKTA. I panelet var astrofysiker Anja C. Andersen, direktør for Kvinderådet Lise Johansen, v-vært Annette Heick, kredsnæstperson Rikke Wiwe fra Dansk Sygeplejeråd og professor Morten Bennedsen – og til at lede det hele moderator Cecilie Hother.

Og der var både lidt fup og en del fakta samt mange underholdende anekdoter … vi sakker bagud med ca 3-4 % og hovedårsagen er børn!! Ikke bare kvinders barsel, men alt hvad det betyder at have børn … hvem tager fri for at tage dem til lægen og tandlægen, hvem går ned i tid, mens børnene er små og tager konsekvent 1. sygedag.

At barselsorloven nu kan fordeles mere ligeligt mellem mænd og kvinder er kun et skridt på vejen. Indbetalinger til pension må familien fordele ligeligt, uanset hvem der tjener mest.

Ligeløn er en kamp, der skal tages på arbejdspladserne … der var kun eksempler på uligeløn blandt panelets deltagere, når vi ser bort fra den ene hane i kurven.

På mødet i april afholdt vi først generalforsamling og derefter introducerede Birgitte Hamborg os til Maren Uthaugs bog ’11%’. Birgitte førte os elegant gennem handlingen, og beskrev elementer og situationer i historierne sådan, at vi fik både overraskelser, nye indre billeder og nysgerrighed.

Mødet den 8. maj bød på flere spændende punkter. 24-årige Josefine Bomholtz, som studerer veterinærmedicin, er blevet indstillet til en plads på University of Sydney og modtog et legat på kr 20.000 fra Zonta Studiefond  for Yngre Kvinder.

Fra Røde Kors Qnet kom aktivitetsleder i Qnet Gentofte Annemette Bjerregaard og programleder for voldsområdet i Røde Kors Mia Falconer. Det kan være svært at finde fodfæste i livet igen efter, man har forladt en voldelig relation  – og måske har været på krisecenter. Mange kan have brug for støtte til at få skabt et godt hverdagsliv for sig selv og sine børn. Derfor har Røde Kors Qnet, hvor frivillige hjælper kvinder og børn i tiden efter volden.

Flere arrangementer er under opsejling til det nye Zonta år, som begynder i 2. mandag i september 2023.

Nyheder

3. november 2023

16 days of activisme

Zonta says NO to violence against women I perioden 25. november til 10. december kan du ved at bære denne orange sløjfe, bidrage til at skabe opmærksomhed om vold mod […]

Læs mere SE ALLE NYHEDER
Zonta Kbh II