Set & sket

Sæson 2023-24

Mandag den 11. september satte vi fokus på ulighed mellem mænd og kvinder rent lønmæssigt, og hvad det skyldes. Birthe Larsen, lektor, PhD, leder af CBS´tværfaglige forskningssamarbejde Inequality Platform fortalte om undersøgelser, som viste en lønforskel på 12%, at kvinders formue ved 70 års-alderen er 1 mill. lavere end mændenes, at kvinder kun dækker 30% af ledelsen i offentlige sektor – og 25% i den private. Årsagen er ofte, at kvinder frarådes at søge de ledende stillinger eller fravælges fordi de har for meget erfaring!!!! Vi skal have mere øremærket barsel og et mindre kønsopdelt arbejdsmarked – og stoppe med at påtage os alle de “ikke-forfremmende” opgaver som festudvalg og kaffebrygning til møder.

Sæson 2022-23

Inden vi gik på sommerferie var flere af klubbens medlemmer sammen med Zontians fra andre klubber til Folkemøde på Bornholm. Vi skulle gøre Zonta synlige, og med vores orange t-shirts, Goalfive flyers og Zonta postkort fik vi gjort en ihærdig indsats. Der blev talt med mange af Folkemødets deltagere og gæster.

Vi fik også overrakt Håndværkerlegatet til den sidste modtager Ivy Camilla Klynge, som ikke kunne være i Herning den 14. maj, da hun skulle afslutte sin EUX og dernæst skulle til Bornholm med Dansk Metal – Ungdom.

Stemningen til årets Folkemøde var god og alle kom hjem med ny inspiration til at arbejde videre for Zonta’s mål:

”Zonta arbejder for en verden, hvor kvinders rettigheder anerkendes som menneskerettigheder, og hvor alle kvinder har mulighed for at udnytte deres fulde potentiale.”

        

Et tilbageblik på klubmøderne 2022/23:

I juni 2022 var der Convention i Hamburg, hvor 1.500 Zontians fra hele verden fik sat et aftryk på det nye biennum 2022-2024. Det danske GoalFive-projekt blev præsenteret for den bredeste Zonta kreds og fik mange interesserede henvendelser fra andre lande.

Der har været Landsmøde i Hillerød, hvor vores nye AD´er advokat Helle Larsen officielt tiltrådte. To forslag fra vores klub blev sat i søen … et udvalg, der skal sikre Zonta mere synlighed fremover og en opgave for Kommunikationsudvalget med ønsket om at lave en præsentationsfilm.

Vi har på klubmøder hørt iværksætter Mette F. Wybrandt, landsformanden for Jordemoderforeningen Lis Munk, projektleder for Najorti Julie Lynge, sognepræst med så meget mere Mia Rao og Rose Foundation Ambassador Birgit Lenhard Hansen.

Vi har fundraiset for lige i underkanten af kr 20.000 i 2022.

Også i 2023 har vi fået sat ”ansigt” på enkelte af Zontas formål … i januar besøgte vi Danner sammen med en masse gæster. Vi var ca 50 kvinder samlet til en aften, hvor rådgivningschef Karen Grith Lauritsen fortalte om Danners arbejde, om hvordan de arbejder for at oplyse om og bekæmpe vold mod kvinder. Om drab, om alle de udfordringer, traumer, skadede kvinder og børn, som volden forårsager. Om mulighederne for at komme ud af et voldeligt forhold – og meget, meget mere.

Leder af kulturhuset FAKTI Lise-Lotte Duch besøgte os i februar og fortalte om huset, hvor udsatte indvandrer- og flygtningekvinder kan henvende sig uden visitation, kontrol eller anden registrering. Her kan de modtage samfunds- og danskundervisning, tale med sygeplejerske og socialrådgiver, og deltage i aktiviteter, hvor kulturer mødes på tværs, som håndarbejde og kurveflet. De har en terapihave, hvis etablering er støttet af Zonta. Det er den eneste terapihave, som er tilpasset netop denne målgruppe af sårbare kvinder.

Onsdag den 8. marts – International Womens Day – mødtes ca 90 kvinder og mænd i HIK´s restaurant til en panel debat om LIGE LØN – FUP eller FAKTA. I panelet var astrofysiker Anja C. Andersen, direktør for Kvinderådet Lise Johansen, v-vært Annette Heick, kredsnæstperson Rikke Wiwe fra Dansk Sygeplejeråd og professor Morten Bennedsen – og til at lede det hele moderator Cecilie Hother.

Og der var både lidt fup og en del fakta samt mange underholdende anekdoter … vi sakker bagud med ca 3-4 % og hovedårsagen er børn!! Ikke bare kvinders barsel, men alt hvad det betyder at have børn … hvem tager fri for at tage dem til lægen og tandlægen, hvem går ned i tid, mens børnene er små og tager konsekvent 1. sygedag.

At barselsorloven nu kan fordeles mere ligeligt mellem mænd og kvinder er kun et skridt på vejen. Indbetalinger til pension må familien fordele ligeligt, uanset hvem der tjener mest.

Ligeløn er en kamp, der skal tages på arbejdspladserne … der var kun eksempler på uligeløn blandt panelets deltagere, når vi ser bort fra den ene hane i kurven.

På mødet i april afholdt vi først generalforsamling og derefter introducerede Birgitte Hamborg os til Maren Uthaugs bog ’11%’. Birgitte førte os elegant gennem handlingen, og beskrev elementer og situationer i historierne sådan, at vi fik både overraskelser, nye indre billeder og nysgerrighed.

Mødet den 8. maj bød på flere spændende punkter. 24-årige Josefine Bomholtz, som studerer veterinærmedicin, er blevet indstillet til en plads på University of Sydney og modtog et legat på kr 20.000 fra Zonta Studiefond  for Yngre Kvinder.

Fra Røde Kors Qnet kom aktivitetsleder i Qnet Gentofte Annemette Bjerregaard og programleder for voldsområdet i Røde Kors Mia Falconer. Det kan være svært at finde fodfæste i livet igen efter, man har forladt en voldelig relation  – og måske har været på krisecenter. Mange kan have brug for støtte til at få skabt et godt hverdagsliv for sig selv og sine børn. Derfor har Røde Kors Qnet, hvor frivillige hjælper kvinder og børn i tiden efter volden.

Flere arrangementer er under opsejling til det nye Zonta år, som begynder i 2. mandag i september 2023.

Nyheder

8. juni 2023

Temamøde i Byens Hus, Hellerup

Vold i nære relationer. Hvordan kan du forstå det? Hvordan kan du være med til at bryde mønstre? Zonta Kbh II har inviteret 3 stærke eksperter til at fortælle os om, […]

Læs mere 5. december 2022

Besøg hos Danner Krisecenter den 9. januar – åbent for alle

København II har arrangeret besøg hos Danner Krisecenter – tidligere Grevinde Danner Stiftelsen. Her vil der være foredrag om Dannerhusets nuværende arbejde, både nationalt og internationalt. Læs mere her. Mødet  […]

Læs mere 23. november 2022

16 days of activisme

Zonta says NO to violence against women I perioden 25. november til 10. december kan du ved at bære denne orange sløjfe, bidrage til at skabe opmærksomhed om vold mod […]

Læs mere SE ALLE NYHEDER

Kalender

5. december 2022

Besøg hos Danner Krisecenter den 9. januar – åbent for alle

København II har arrangeret besøg hos Danner Krisecenter – tidligere Grevinde Danner Stiftelsen. Her vil der være foredrag om Dannerhusets nuværende arbejde, både nationalt og internationalt. Læs mere her. Mødet  […]

Læs mere 23. november 2022

16 days of activisme

Zonta says NO to violence against women I perioden 25. november til 10. december kan du ved at bære denne orange sløjfe, bidrage til at skabe opmærksomhed om vold mod […]

Læs mere SE ALLE ARRANGEMENTER
Zonta Kbh II