Lone Christensen (stående) overrækker Zonta Kbh II's donation til Hanne Okwera, leder af Kirkens Korshær.
Lone Christensen (stående) overrækker Zonta Kbh II’s donation til Hanne Okwera, leder af Kirkens Korshær.
Fakti terapihave
Faktis terapihave i skumringen. Foto: Lise-Lotte Duch.
Alexandra kollegiet 2
Zonta Kbh II’s formand overrækker 20.000 kr. til Helen Gregory, forstanderinde og Merete Dick, Bestyrelsesmedlem for Alexandra Kollegiet.

 

Projekter

Gennem årene har klubben støtten mange forskellige sager. Vi støtter hvert år Zonta Internationals projekter med et beløb, ligesom v har deltaget med støtte til de nationale projekter og også været initiativtager til nationale projekter. Helt aktuelt støtter vi Kirkens Korshær, FAKTI og Alexandra Kollegiet. Læs mere om de tre donationer nedenfor:

Kirkens Korshær modtager donation på 20.000 kr., med forventning om yderligere 20.000 kr. i 2017.
Donationen er målrettet kvinder i familier i opbrud, og skal anvendes til vejledning og støtte til unge kvinder, som ønsker at tage en uddannelse. Donationen er Kbh II’s seneste. Den blev overrakt den 7. november 2016.

Vi er glade, men også stolte over, at kunne være med i udviklingen af de unge kvinder gennem rådgivning og undervisning, så den unge hele tiden bliver mere og mere selvhjulpen og i stand til at tage en uddannelse og tage vare på sin egen udvikling for, hvordan hun ønsker, at hendes liv skal forme sig.

Donationen skal gøre det muligt at yde tilskud til udgifter i forbindelse med uddannelse – såsom studiematerialer og studierelaterede aktiviteter.

Kirkens Korshær har løbende ændret sine aktiviteter i takt med samfundets udvikling, og på den måde er formålet stadig relevant, som det blev sagt ved grundlæggelsen i oktober 1912: At hjælpe mennesker i nød, uanset baggrund og tro.

FAKTI’s flygtninge- og indvandrerkvinder får donation på kr. 40.000,- til terapihave
Hvordan integrerer man flygtninge- og indvandrerkvinder fra ikke vestlige lande bedst? På deres egne præmisser – det er i hvert fald en del af svaret hos foreningen FAKTI i Københavns kvarter Bispebjerg. Her kommer der dagligt mere end 50 kvinder med primært arabisk og persisk baggrund og lærer om krop og motion, dansk sprog og kultur, og de får hygge og samvær i trygge rammer. Nogle af kvinderne bærer rundt på psykiske eller fysiske traumer, andre har det ”bare” lidt svært ved at finde sig til rette i det komplicerede danske system.

Hos FAKTI finder disse kvinder en tryg ramme og nogle engagerede medarbejdere og frivillige, der støtter kvinderne i at genfinde og låse op for det potentiale, som de alle har i sig. Et af de nyere tiltag er en sanse- og terapihave, der er åbnet i sommer. Og kvinderne har taget fantastisk godt imod haven og det lille orangeri, som frivillige kræfter har bygget bagerst i haven.

FAKTI manglede et udekøkken, hvor de kan lave mad sammen med kvinderne samt nogle kurvestole og et stort solidt bord til orangeriet, så de kunne flytte noget af danskundervisningen her ud til, fordi havens afstressende virkning er rigtig god for indlæringen, hvis man fx har PTSD, fortalte Lise-Lotte Duch, leder i FAKTI. Et andet stort ønske var et få indlagt et frostsikret vandudtag i haven, så personalet og kvinderne slipper for at bære vand i spande fra FAKTI-huset, for der er et pænt stykke at gå, og mange af kvinderne døjer med ryg- og hofteskader.

Netop de tre ting har man fået en økonomisk håndsrækning til fra ZONTA. Kvinderne her er kommet utrolig langt med haven, og vores donation på kr. 40.000,- vil være med til at forbedre deres muligheder for at blive endnu stærkere og komme videre ud i livet til gavn for dem selv, deres familier og det danske samfund.

Alexandra Kollegiet modtager 20.000 kr. i 2015 og 5.000 kr. de næste 4 år
Vi har i efteråret doneret 20.000 kr. som støtte til Alexandra Kollegiet og givet tilsagn om yderligere 5.000 kr. årligt de næste 4 år.

Zontas og Alexandra Kollegiets formål går hånd i hånd. Derfor har vi valgt at bidrage økonomisk til Alexandra Kollegiet..

Kollegiet i Valby hjælper unge gravide og unge mødre til at få en uddannelse. Her kan de unge kvinder bo og samtidig modtage støtte, vejledning og omsorg. Vores mål er at støtte de unge mødre til et kvalitativt godt liv for dem selv og deres børn og blive i stand til at klare sig selv, fortæller Helen Gregory, forstanderinde for Alexandra Kollegiet.

En ung kollegianer har udtrykt det således: ”Jeg er begyndt at tro på, at jeg er værd at arbejde med, der er folk, der tror på mig. De vil godt investere tid i mig”.

Zonta’s donation skal bruges til at give tilskud til studiematerialer og studierelaterede aktiviteter, for netop uddannelse er et fokusområde for Zonta.