Velkommen til Zonta København II

Klubben har i dag har 26 medlemmer, der repræsenterer et bredt udsnit  af kvinder med forskellige uddannelser og jobs og med stor spredning i alder. Fra messearrangør over revisor til landskabsarkitekt og læge. Mangfoldigheden giver inspirerende samvær og spændende dialoger og gør os samtidig i stand til at udvikle en række spændende events og arrangementer, som giver os mulighed for at støtte projekter, der styrker kvinder både nationalt og internationalt.

Vi mødes den anden mandag i måneden i månederne september til maj til spændende foredrag, samvær og drøftelse af vores forskellige projekter. Se mere om vores møder her!

Formålet med det hele er at gøre noget for andre kvinder gennem Zonta’s projekter lokalt og globalt. Det kan være pigers adgang til uddannelse lokalt og i samarbejde med FN; at vi siger ja til ligestilling og nej til vold mod kvinder. I disse år har vi specielt fokus på Zonta’s internationale projekter Ending Child Marriage og Learning Madagascar, og det nationale Gender Equality, som tager afsæt i Verdensmål nr 5 om ligestilling mellem kønnene. På mere lokalt plan støtter vi desuden organisationer, som hjælper sårbare kvinder.

Som medlem bliver du del af et nationalt og internationalt netværk og kan gennem fx bestyrelses- eller udvalgsarbejde blive styrket i den egen personlige og professionelle udvikling. Og ikke mindst  få en masse inspiration med hjem fra vores møder.

Følg os på facebook

KLUB FAKTA
Klubnavn: Zonta København II

Klubnummer: 13-01-0822
Charterdato: 20. maj 1978
Mødedag: Anden mandag i måneden
Antal medlemmer: 26

Kontakt: Anne Nordsted, formand for Zonta Kbh II