Legater

Zonta Studiefond for Yngre Kvinder

Fra legatuddelingen 2023

 

Helle Nebelong har netop overrakt legat til Josefine Bomholtz sammen med en smuk buket blomster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonta Studiefond for Yngre Kvinder

Fondsmidler kan søges af kvinder, som har gennemført mellemlange uddannelser (3-4 år) inden for sundhedsvæsenet.

Fonden tilgodeser ansøgere, som ønsker at gennemføre et specialkursus og/eller studieophold i udlandet for at dygtiggøre sig inden for eget fagligt interesseområde. Kongresdeltagelse støttes ikke.

Der kan søges om økonomisk støtte på op til kr 40.000 til dækning af transportudgifter, kursusgebyr og opholdsudgifter. En ansøger, som ønsker at gennemføre et længerevarende studieforløb, og som ikke allerede er rejst ud, vil blive foretrukket.

Ansøgninger kan indsendes hvert år i perioden 1.november – 31.januar. Uddelinger finder efterfølgende sted i april.

Ansøgningen skal skrives på særligt ansøgningsskema. Læs mere i ansøgningsvejledningen.

Legatuddeling finder sted i april måned i forbindelse med generalforsamlingen for Zontaklubben København II.

Legatet blev stiftet i 1998 af Brita Ireland, fysioterapeut og Master of Public Health. Brita Ireland har siden 1980 været medlem af Zonta København II.

Studiefondens formand er landskabsarkitekt MAA, MDL, MPM Helle Nebelong, som er indehaver af firmaet Sansehaver.dk i Gentofte.
Mail: hellenebelong@hotmail.com Tlf.: tlf.: 22 44 57 03

Ved legatuddelingen 2023 blev der uddelt legat på 20.000 kr. til veterinærstuderende Josefine Bomholtz. Josefine skal tilbringe 3 måneder på et hospital i Sydney samt en ekstra måned i Adelaide.

Vi siger tillykke til Josefine og glæder os til på et senere tidspunkt at høre om hendes studieophold.

Zonta Danmark tilbyder følgende legater. Læs mere her 

  • Håndværkerlegatet
  • D. legatet

 

Zonta International Foundation tilbyder følgende legater

  • Amelia Earhart Fellowship
  • Women in Business Scholarship
  • Young Women in Public Affairs Award – ansøgningsfrist 1. marts 2024
  • Women in STEM Award

 

Women  in  STEM  Scholarship

Legatet kan søges af kvinder uanset alder og nationalitet, der studerer på en uddannelse inden for STEM (naturvidenskab, teknologi, ingeniør eller matematik)  på et akkrediteret universitet/professionshøjskole/institut, og som er blandt de dygtigste, som viser højt akademisk potentiale og som bor eller studerer i Danmark.

Den studerende kan ansøge om legatet, hvis den studerende ved ansøgningsfristen den 15. juni 2023 er på mindst det andet studieår på en bacheloruddannelse og frem til det sidste år af en kandidatuddannelse, og den studerende må tidligst dimittere i april 2024.

2023 legater

– DKK 5,000 for den bedste danske ansøger blandt ansøgningerne til danske Zonta-klubber

– USD 5.000 for den bedste ansøger i Zonta District 13 (Danmark, Island, Litauen og Norge)

Ansøgningsfristen er 15. juni 2023.

Ansøgningsskema kan rekvireres pr mail ved henvendelse til klubpræsidenten Anne Nordsted, anne@nord-fair.dk.

Ønsker du at søge disse legater, skal du kun indsende én ansøgning til Zonta klub København II. Ansøgningsskemaet indeholder en e-mailadresse, som du skal sende det udfyldte ansøgningsskema til. Det er vigtigt, at du udfylder ansøgningsskemaet som beskrevet i den medfølgende vejledning. Det er blandt andet vigtigt at beskrive dine mål for uddannelse, karriere og ledelse, og hvordan Women in STEM-legatet vil hjælpe dig med at nå dine mål. Husk også at beskrive dit eventuelle frivillige arbejde og ledelse mv. i forhold til dit studie og fritid, da dette vil indgå i vurderingen af ansøgningen.

Med Women in STEM-stipendiet, som tilskynder kvinder til uddannelse, karriere og lederroller inden for STEM-områder, sætter Zonta fokus på, at kvinder stadig er underrepræsenterede inden for disse områder.

    • Women in STEM-legatet er fortsat et pilotprojekt under ZI. Legatet skal i 2023 i Danmark søges gennem en af de danske Zonta-klubber og ansøgningsfristen er den 15. juni 2023. Legatudvalget vedr. videregående uddannelser har ansvaret for udsendelse af ansøgningsmateriale og informationsmateriale. Legatet opslås på Zonta Danmarks hjemmeside. Flere danske Zonta-klubber har givet tilsagn om aktivt at kontakte uddannelsesinstitutioner med informationsmateriale og modtage ansøgninger. Legatsum til Distrikt 13 legatmodtageren: 5.000 USdollars.

 

Nyheder

4. november 2023

Julemarked 2024 i Byens Hus

Lørdag den 23. november 2024 åbner vi igen dørene til et spændende og anderledes julemarked i Byens Hus. Vores Julemarked i 2023 gik over al forventning og der var en […]

Læs mere 3. november 2023

16 days of activisme

Zonta says NO to violence against women I perioden 25. november til 10. december kan du ved at bære denne orange sløjfe, bidrage til at skabe opmærksomhed om vold mod […]

Læs mere 22. oktober 2023

Mød forfatteren Niels Frank på Roskilde Bibliotek

Roskilde Bibliotek og Zonta Roskilde markerer Den Internationale Dag for afskaffelse af vold mod kvinder. Det gør vi med besøg af forfatter Niels Frank, der vil fortælle om sin aktuelle […]

Læs mere SE NYHEDER

Kalender

10. januar 2024

Klubmøder i 2024

Den 8. marts afholder vi klubmøde sammen med de øvrige fire københavnerklubber i Byens Hus i Hellerup. På kvindernes internationale kampdag tilbyder vi en aften med fokus på “Digitaliseringens indflydelse […]

Læs mere 4. november 2023

Julemarked 2024 i Byens Hus

Lørdag den 23. november 2024 åbner vi igen dørene til et spændende og anderledes julemarked i Byens Hus. Vores Julemarked i 2023 gik over al forventning og der var en […]

Læs mere 24. august 2023

Kvindeliv

Årets tema er KVINDELIV, og på vores møde den 16. oktober i Bomhuset var titlen: Kvinder i politik er lige så forskellige som alle andre – eller er de? Oplægget […]

Læs mere SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.