Fra legatuddelingen 2019

Legater

Zonta Studiefond for Yngre Kvinder

Fondsmidler kan søges af kvinder, som har gennemført mellemlange uddannelser (3-4 år) inden for sundhedsvæsenet.

Fonden tilgodeser ansøgere, som ønsker at gennemføre et specialkursus og/eller studieophold i udlandet for at dygtiggøre sig inden for eget fagligt interesseområde. Kongresdeltagelse støttes ikke.

Der kan søges om økonomisk støtte på op til kr. 40.000 til dækning af transportudgifter, kursusgebyr og opholdsudgifter. En ansøger, som ønsker at gennemføre et længerevarende studieforløb, og som ikke allerede er rejst ud, vil blive foretrukket.

Ansøgninger kan indsendes hvert år i perioden 1.november – 31. januar. Uddelinger finder efterfølgende sted i april.

Ansøgningen skal skrives på særligt ansøgningsskema. Læs mere i ansøgningsvejledningen.

Legatuddeling finder sted i april måned i forbindelse med generalforsamlingen for Zonta København II klubben.

Legatet blev stiftet i 1998 af Brita Ireland, fysioterapeut og Master of Public Health. Brita Ireland har siden 1980 været medlem af Zonta København II.

Studiefondens formand er landskabsarkitekt MAA, MDL, MPM Helle Nebelong, som er indehaver af firmaet Sansehaver.dk i Gentofte. Mail: hellenebelong@hotmail.com Tlf.: tlf.: 22 44 57 03

Legatuddelingen 2019

Den 8. april blev legatet uddelt for 21. gang.

Det var formand for legatbestyrelsen Helle Nebelong, der havde fornøjelsen af at overrække legatet på 35.000 kr. til 32-årige Sofie Sabine Borch Nielsen fra Roskilde.

Sofie er traumesygeplejerske og ambulanceredder på hhv. Rigshospitalets Traumecenter & Akutmodtagelse og hos Falck, Region Sjælland

Hun læser Master i Pre-Hospital Critical Care (PHCC) – som er et deltidsstudie på Universitetet i Stavanger 2018 – 2022. Legatet skal bruges til at dække rejseudgifter og ophold i forbindelse med studiet.

”Jeg er stadig helt overvældet, – og selvfølgelig virkelig glad, stolt og ikke mindst utrolig taknemmelig for denne støtte. Det kommer til at gøre en kæmpe forskel for mig og min videre uddannelse” sagde den glade modtager ved legatoverrækkelsen i Kildeskovshallen i forbindelse med Zonta København II’s årlige generalforsamling.