Fra legatuddelingen 2022

Helle Nebelong har netop overrakt legater til de to legatmodtagere sammen med en smuk buket blomster til begge.

Legater

Zonta Studiefond for Yngre Kvinder

Fondsmidler kan søges af kvinder, som har gennemført mellemlange uddannelser (3-4 år) inden for sundhedsvæsenet.

Fonden tilgodeser ansøgere, som ønsker at gennemføre et specialkursus og/eller studieophold i udlandet for at dygtiggøre sig inden for eget fagligt interesseområde. Kongresdeltagelse støttes ikke.

Der kan søges om økonomisk støtte på op til kr. 40.000 til dækning af transportudgifter, kursusgebyr og opholdsudgifter. En ansøger, som ønsker at gennemføre et længerevarende studieforløb, og som ikke allerede er rejst ud, vil blive foretrukket.

Ansøgninger kan indsendes hvert år i perioden 1.november – 31. januar. Uddelinger finder efterfølgende sted i april.

Ansøgningen skal skrives på særligt ansøgningsskema. Læs mere i ansøgningsvejledningen.

Legatuddeling finder sted i april måned i forbindelse med generalforsamlingen for Zonta København II klubben.

Legatet blev stiftet i 1998 af Brita Ireland, fysioterapeut og Master of Public Health. Brita Ireland har siden 1980 været medlem af Zonta København II.

Studiefondens formand er landskabsarkitekt MAA, MDL, MPM Helle Nebelong, som er indehaver af firmaet Sansehaver.dk i Gentofte. Mail: hellenebelong@hotmail.com Tlf.: tlf.: 22 44 57 03

Legatuddelingen 2022

I alt 3 legater er uddelt. Til henholdsvis medicinstuderende Elisabeth Maria Blixenkrone-Møller (27 år) som modtog 22.000 kr.. Til Sørine Birkelund (25 år) som modtog 20.000 kr. Sørine har en ProfessionsBA i Bioanalytisk Diagnostik. Og til Viktoria Damgaard (25 år) som modtog 15.000 kr., Viktoria er psykologistuderende.

Elisabeth Maria og Sørine deltog i Zonta Kbh II’s møde i april 2022, hvor de hver især fortalte om sig selv og deres planer. Viktoria Damgaard havde desværre ikke mulighed for at være til stede ved legatoverrækkelsen.

Elisabeth Maria læser kandidat i medicin på KU og skal på studieophold 1.9.-31.12.2022 på Houston Methodist Hospital, Houston, Texas. Hendes store interessefelt er hjertekarkirurgi.

Sørine har kastet sig ud i et ambitiøst projekt og skal på studieophold for at tage en Master of Biomedical and Health Science juli 2022 – juni 2024 på Monash University, Clayton VIC, Australien. Sørines store interessefelt er diabetes.

Viktoria Damgaard skal bruge legatet som hjælp til et studieophold i perioden 1.9.-22.12.2022 på Department of Brain and Cognitive Engineering, Korea University, Seoul, Sydkorea. Viktoria interesserer sig for billeddannelse af hjernens struktur og aktivitet.

Vi siger tillykke til legatmodtagerne og glæder os til på et senere tidspunkt at høre om deres studieophold.