Den 31. januar er sidste frist for ansøgning til Zonta Studiefond for Yngre Kvinder

Fondsmidler kan søges af kvinder, som har gennemført mellemlange uddannelser (3-4 år) inden for sundhedsvæsenet.

Fonden tilgodeser ansøgere, som ønsker at gennemføre et specialkursus og/eller studieophold i udlandet for at dygtiggøre sig inden for eget fagligt interesseområde. Kongresdeltagelse støttes ikke.

Der kan søges om økonomisk støtte på op til kr. 40.000 til dækning af transportudgifter, kursusgebyr og opholdsudgifter. En ansøger, som ønsker at gennemføre et længerevarende studieforløb, og som ikke allerede er rejst ud, vil blive foretrukket.

Ansøgningen skal skrives på særligt ansøgningsskema, som findes på Zonta.dk, hvor der også findes vejledning.

Legatuddeling finder sted i april måned i forbindelse med generalforsamlingen for Zonta København II klubben.

Legatet blev stiftet i 1998 af Brita Ireland, fysioterapeut og Master of Public Health. Brita Ireland har siden 1980 været medlem af Zonta København II.

Studiefondens formand er landskabsarkitekt MAA, MDL, MPM Helle Nebelong, som er indehaver af firmaet Sansehaver.dk i Gentofte. Mail: hellenebelong@hotmail.com Tlf.: tlf.: 22 44 57 03

Billedet er fra legatuddelingen i 2016

Tanja Lundholm Rasmussen og Camilla Søgaard