Women in Business Scholarship kan nu søges

Zonta Danmark indkalder hermed ansøgere til dette distriktslegat, der udbydes i Zonta Distrikt 13, der omfatter Danmark, Norge, Island og Litauen.
Målgruppen er kvindelige business-studerende mellem 2.-5 år på studiet.

Det fremgår af vedhæftet dokument, 2024 JMK Scholarship Application Description, hvem der kan ansøge, og hvilke betingelser der skal opfyldes. Vær især opmærksom på følgende betingelser:

    • Kvinder i alle aldre med hovedfag i regnskab, økonomi, finans, forretningsledelse, forretnings teknologi, informationsteknologi, marketing, driftsledelse, human resources management, international forretning eller iværksætteri på et akkrediteret universitet/kollegium/institut, og som demonstrerer enestående potentiale inden for feltet og bor eller studerer i en Zonta-distrikt/region, er berettigede.
    • Studerende skal være indskrevet mindst i det andet år af en bacheloruddannelse til det sidste år af en kandidatuddannelse på tidspunktet for ansøgningen til den lokale Zonta-klub. Ansøgere skal stadig være indskrevet på skolen på tidspunktet, hvor legatmidlerne udbetales, og må ikke afslutte før april 2025.
    • Golden Z klubmedlemmer er berettigede til at ansøge.
    • Klubmedlemmer og personer med direkte medlemskab hos Zonta International samt ansatte hos Zonta International og Zonta Foundation for Women og deres familiemedlemmer (forfædre, efterkommere, adopterede, søskende, niecer eller fætre, og dem fra deres ægtefælle eller samlever), er ikke berettigede til at ansøge om legatet.

Legatsummen på distriktsniveau er på 5000 kr. Den udvalgte ansøger sendes videre til Zonta International, som ifølge opslaget på Zonta International for 2024 tildeler yderligere 5000 USD til 37 internationalt udvalgte ansøgere.

Ansøgningsfrist – Den lokale klub bestemmer deadline for ansøgninger fra deres område. Landslegatudvalget II skal dog have modtaget ansøgningerne med klubbernes anbefalinger af den bedst egnede senest 30. juni 2024.

Ansøgningsskemaer – Ansøgerne skal benytte følgende skemaer.
2024 JMK Scholarship Application , 2024 JMK Scholarship Privacy Policy and Publicity Authorization Form , 2024 JMK Scholarship Recommendation Letter Cover Sheet
Alle skemaer skal udfyldes af ansøgerne selv og sendes som en samlet pdf.fil til de klubber, som knytter sig geografisk til ansøgernes område.

Nyheder

3. november 2023

16 days of activisme

Zonta says NO to violence against women I perioden 25. november til 10. december kan du ved at bære denne orange sløjfe, bidrage til at skabe opmærksomhed om vold mod […]

Læs mere SE ALLE NYHEDER
Zonta Kbh II