Zonta Studiefond har uddelt årets legater

MODTOG HVER 20.000 KR. OG REJSER TIL NEW ZEALAND OG CANADA

Rikke Steen Krawcyk og Malene Leonora Nielsen er to glade unge kvinder, som netop har modtaget studielegater fra netværksforeningen Zonta’s Studiefond for Yngre Kvinder.

Zonta International er en verdensomspændende, upolitisk netværksorganisation for kvinder med selvstændig virksomhed eller i stillinger med eget ansvarsområde såvel inden for den private som den offentlige sektor. Zonta findes i dag i 67 lande, og organisationens overordnede mål er at styrke kvinders juridiske, politiske, økonomiske, uddannelses-, sundheds- og arbejdsmæssige status.

Zonta Studiefond for Yngre Kvinder er stiftet af fysioterapeut og Master of Public Health, Brita Ireland, Hellerup, som i 38 år har været medlem af Københavns Zontaklub II. Hun valgte for 19 år siden, at fondsmidlerne skal gives til kvinder, som har gennemført mellemlange uddannelser inden for sundhedsvæsnet, og som ønsker at dygtiggøre sig gennem et studieophold i udlandet.

Malene Leonora Nielsen, 22-årig stud scient. fra Charlottenlund, har modtaget et studielegat på 20.000 kr., som skal bruges til et 6 måneders studieophold indenfor Health Informatics på University of British Columbia i Vancouver, Canada.

Malene, som til daglig studerer IT og Sundhed på Københavns Universitet, har diskuteret sundhedsvidenskab og medmenneskelighed med sin familie henover køkkenbordet, så længe hun kan huske: ”Min 90-årige mormor har lært mig om omsorg for børn igennem sine fortællinger som jordemoder. Min mor har lært mig om udfordringer i hendes arbejde med demensramte, og min farmaceut-søster har vist mig mulighederne indenfor medicinudvikling. Selv står jeg nu på tærsklen til virkeligheden og arbejdsmarkedet med tusinde drømme og ambitioner.”

Nogle af Malenes drømme kan nu med legatet blive virkeliggjort, når hun til august drager et halvt år til Vancouver.

Rikke Steen Krawcyk blev glædeligt overrasket, da hun for nylig blev ringet op og fik at vide, at hun var udvalgt til at modtage et studielegat på 20.000 kr.: ”Jeg var netop landet i Kastrup efter en rejse til USA og var lidt jetlag’et og tænkte: er det virkeligt, det her?”

Det var det, og i denne uge modtog den 38-årige fysioterapeut, som bor i Vanløse, legatet, som skal bruges til en måneds klinisk praksisophold på træningsklinikken Vascular Rehabilitation Clinic på Massey University i Wellington, New Zealand i slutningen af dette år.

Foruden fysioterapeutuddannelsen fra 2001, har Rikke taget en Master of Medical Science på Lunds Universitet i 2011 og er nu forsknings- og udviklingsfysioterapeut, ph.d. studerende på Herlev Hospital. Hendes forskningsområde er forebyggende træning af patienter med blodpropper i hjernen: ”Dette er en overset patientgruppe, som ikke tilbydes systematisk genoptræning efter hospitalsindlæggelse i Danmark”, siger Rikke, som glæder sig til at få ny praksisviden med hjem i bagagen fra New Zealand.

Det er 19. år i træk, at Zonta Studiefond for Yngre Kvinder uddeler legatet. Bestyrelsen havde modtaget i alt 39 ansøgninger. Legatoverrækkelsen fandt sted i Kildeskovshallens selskabslokaler 10. april, hvor formand for fondsbestyrelsen, Helle Nebelong, Gentofte, havde fornøjelsen at forestå uddelingen.

Yderligere oplysninger:

Legatmodtager Malene Leonora Nielsen, P. Carl Petersens Kollegium, Strandvejen 263, Charlottenlund, mobil: 22 48 45 63

og

Legatmodtager Rikke Steen Krawcyk, Høgholtvej 16, 2. th., Vanløse, mobil nr.: 51 88 45 25

eller

Bestyrelsesformand Helle Nebelong, tlf.: 22 44 57 03

Venlig hilsen

Helle Nebelong
Bestyrelsesformand
ZONTA STUDIEFOND FOR YNGRE KVINDER

ZONTA DANMARK
DISTRIKT 13, AREA 01
København Zontaklub II
www.zonta.dk

Zonta Kbh II donation til Kirkens Korshærs indsats målrettet kvinder i familier i opbrud.

Donationen på 20.000 kr. – med forventning om yderligere 20.000 kr. i 2017 – skal anvendes til vejledning og støtte til unge kvinder, som ønsker at tage en uddannelse.

Zontas formål er at forbedre kvinders status på de juridiske, politiske, økonomiske, uddannelses-, sundheds- og erhvervsmæssige områder gennem lokale projekter. Derfor var vi ikke i tvivl om, indsatsen indfrier vores formål.

Vi er glade, men også stolte over, at kunne være med i udviklingen af de unge kvinder gennem rådgivning og undervisning, så den unge hele tiden bliver mere og mere selvhjulpen og i stand til at tage en uddannelse og tage vare på sin egen udvikling for, hvordan hun ønsker at livet skal forme sig.

Donationen skal gøre det muligt at yde tilskud til udgifter i forbindelse med uddannelse – såsom studiematerialer og studierelaterede aktiviteter.

Kirkens Korshær har løbende ændret sine aktiviteter i takt med samfundets udvikling, og på den måde er formålet stadig relevant, som det blev sagt ved grundlæggelsen i oktober 1912: At hjælpe mennesker i nød, uanset baggrund og tro.

Lone Christensen, formand for Kbh II sagde i forbindelse med overrækkelsen: ”Jeg har bemærket mig, at dette hus på Drejervej havde rejsegilde i maj 1942, for på det tidspunkt at bidrage til den basale mangel på. bl.a. tøj, mad og brændsel samt hjælp og støtte i livets udfordringer især under krigen.  Husets daværende leder udtalte på den tid: ”Vi kan måske ikke ændre samfundet, men vi kan i mangfoldige tilfælde lindre og trøste, og måske endda opmuntre én og anden til på ny at fatte mod”. Disse udtalelser er nærmest en tilfældig forlængelse af Zonta logoets betydning.

Logoet er sammensat af tegn fra Sioux-indianerne, som tilsammen danner ordet ZONTA, der betyder ærlig og værdig til tillid”.

Billedet er fra overrækkelsen af donationen hos Kirkens Korshær.

Lone Christensen (stående) overrækker Zonta Kbh II's donation til Hanne Okwera, leder af Kirkens Korshær.
Lone Christensen (stående) overrækker Zonta Kbh II’s donation til Hanne Okwera, leder af Kirkens Korshær.

Fakta om Zonta
Zonta Danmark er en del af Zonta International, en af verdens førende organisationer af professionelle. I Danmark findes i alt 23 klubber, hvor af Kbh II er en.

Zonta styrker kvinder overalt i verden gennem serviceprojekter og er talerør for kvinders rettigheder. Yderligere information om Zonta findes her.

Yderligere information kontakt klubbens formand Lone Christensen, lc@aktivguld.com