Zonta Studiefond har uddelt årets legater

MODTOG HVER 20.000 KR. OG REJSER TIL NEW ZEALAND OG CANADA

Rikke Steen Krawcyk og Malene Leonora Nielsen er to glade unge kvinder, som netop har modtaget studielegater fra netværksforeningen Zonta’s Studiefond for Yngre Kvinder.

Zonta International er en verdensomspændende, upolitisk netværksorganisation for kvinder med selvstændig virksomhed eller i stillinger med eget ansvarsområde såvel inden for den private som den offentlige sektor. Zonta findes i dag i 67 lande, og organisationens overordnede mål er at styrke kvinders juridiske, politiske, økonomiske, uddannelses-, sundheds- og arbejdsmæssige status.

Zonta Studiefond for Yngre Kvinder er stiftet af fysioterapeut og Master of Public Health, Brita Ireland, Hellerup, som i 38 år har været medlem af Københavns Zontaklub II. Hun valgte for 19 år siden, at fondsmidlerne skal gives til kvinder, som har gennemført mellemlange uddannelser inden for sundhedsvæsnet, og som ønsker at dygtiggøre sig gennem et studieophold i udlandet.

Malene Leonora Nielsen, 22-årig stud scient. fra Charlottenlund, har modtaget et studielegat på 20.000 kr., som skal bruges til et 6 måneders studieophold indenfor Health Informatics på University of British Columbia i Vancouver, Canada.

Malene, som til daglig studerer IT og Sundhed på Københavns Universitet, har diskuteret sundhedsvidenskab og medmenneskelighed med sin familie henover køkkenbordet, så længe hun kan huske: ”Min 90-årige mormor har lært mig om omsorg for børn igennem sine fortællinger som jordemoder. Min mor har lært mig om udfordringer i hendes arbejde med demensramte, og min farmaceut-søster har vist mig mulighederne indenfor medicinudvikling. Selv står jeg nu på tærsklen til virkeligheden og arbejdsmarkedet med tusinde drømme og ambitioner.”

Nogle af Malenes drømme kan nu med legatet blive virkeliggjort, når hun til august drager et halvt år til Vancouver.

Rikke Steen Krawcyk blev glædeligt overrasket, da hun for nylig blev ringet op og fik at vide, at hun var udvalgt til at modtage et studielegat på 20.000 kr.: ”Jeg var netop landet i Kastrup efter en rejse til USA og var lidt jetlag’et og tænkte: er det virkeligt, det her?”

Det var det, og i denne uge modtog den 38-årige fysioterapeut, som bor i Vanløse, legatet, som skal bruges til en måneds klinisk praksisophold på træningsklinikken Vascular Rehabilitation Clinic på Massey University i Wellington, New Zealand i slutningen af dette år.

Foruden fysioterapeutuddannelsen fra 2001, har Rikke taget en Master of Medical Science på Lunds Universitet i 2011 og er nu forsknings- og udviklingsfysioterapeut, ph.d. studerende på Herlev Hospital. Hendes forskningsområde er forebyggende træning af patienter med blodpropper i hjernen: ”Dette er en overset patientgruppe, som ikke tilbydes systematisk genoptræning efter hospitalsindlæggelse i Danmark”, siger Rikke, som glæder sig til at få ny praksisviden med hjem i bagagen fra New Zealand.

Det er 19. år i træk, at Zonta Studiefond for Yngre Kvinder uddeler legatet. Bestyrelsen havde modtaget i alt 39 ansøgninger. Legatoverrækkelsen fandt sted i Kildeskovshallens selskabslokaler 10. april, hvor formand for fondsbestyrelsen, Helle Nebelong, Gentofte, havde fornøjelsen at forestå uddelingen.

Yderligere oplysninger:

Legatmodtager Malene Leonora Nielsen, P. Carl Petersens Kollegium, Strandvejen 263, Charlottenlund, mobil: 22 48 45 63

og

Legatmodtager Rikke Steen Krawcyk, Høgholtvej 16, 2. th., Vanløse, mobil nr.: 51 88 45 25

eller

Bestyrelsesformand Helle Nebelong, tlf.: 22 44 57 03

Venlig hilsen

Helle Nebelong
Bestyrelsesformand
ZONTA STUDIEFOND FOR YNGRE KVINDER

ZONTA DANMARK
DISTRIKT 13, AREA 01
København Zontaklub II
www.zonta.dk