Velkommen til Zonta København II

Klubben har i dag har 26 medlemmer, der repræsenterer et bredt udsnit kvinder med forskellige uddannelser og jobs og med stor spredning i alder. Fra messearrangør over revisor til landskabsarkitekt og læge. Mangfoldigheden giver inspirerende samvær og spændende dialoger og gør os samtidig i stand til at udvikle en række spændende events og arrangementer, som giver os mulighed for at støtte projekter, der styrker kvinder både nationalt og internationlt.

Vi mødes den anden mandag i måneden i månederne september til maj til spændende foredrag, samvær og drøftelse af vores forskellige projekter.

Som medlem får du mulighed for at møde kvinder med forskellig baggrund og erhverv. For at få et fællesskab med kvinder med interesser som du selv. For at gøre noget for andre – sårbare kvinder – gennem Zonta’s projekter lokalt og globalt. Du får mulighed for at deltage i og blive inspireret af interessante møder og diskussioner om varierende emner, for at få et nationalt og internationalt netværk og for gennem fx en indsats i bestyrelse eller udvalg at opnå personlig og professionel udvikling. Og ikke mindst får du mulighed for at lære nogle spændende kvinder at kende, at have det fornøjeligt og morsomt og få en masse inspiration med hjem fra vores månedlige møder.

Følg os på facebook

KLUB FAKTA
Klubnavn: Zonta København II

Klubnummer: 13-01-0822
Charterdato: 20. maj 1978
Mødedag: Anden mandag i måneden
Antal medlemmer: 26

Kontakt: Anne Nordsted, formand for Zonta Kbh II