På billedet ses Rikke til venstre og Malene til højre flankeret af formand for Studiefonden Helle Nebelong og formand for Zonta Kbh II Lone Christensen
Sus Sola Corazons

 

 

 

 

 

 

 

Set & sket

Besøg på det 100 år gamle Dragør Fort!

Den 8. maj holdt vi vores maj møde med deltagelse af vores venskabsklub fra Malmø. Vi mødtes på Dragør Fort.

Fortet er 100 år gammelt, og har for længst udspillet sin rolle som forsvarsværk. Oprindeligt lå det 400 meter ude i vandet. Men mellemrummet ind til land er nu næsten blevet helt fyldt med jord til den nye lystbådehavn. Der er dog stadig en vold­grav af en vis størrelse.

Fortets opgaver var at medvirke til at hindre et fjendtligt bombardement af København, beskytte minespærringer i Dogden-renden, hindre en fjendtlig landgang på Amager sydkyst og hindre fjendtlige fartøjers operationer i Drogden- og Flinterenden. Fortets kanoner er væk, men man har stadig en klar fornem­melse af at være på militært område.

Torben Bøttger, som i dag ejer Dragør Fort, har foretaget en omfattende renovering af Fortet, som nu rummer både hotel, restaurant og konferencefaciliteter. Efter et glas velkomstchampagne og en dejlig middag gav Torben gav os en spændende og inspirerende rundvisning og fortalte om Fortet, både historisk og hvordan Fortet bruges i dag.

 

 

 

 

Zonta Studiefonds legat 2017 uddelt

Malene Leonora Nielsen, 22 år, har modtaget støtte til et studieophold  august 2017-januar 2018 på University of British Columbia, Vancouver, Canada, Health Informatics. Fokus vil være på samspil mellem “menneske og maskine” eller med andre ord, hvordan kan IT spille sammen med mennesket i  arbejdet og dialogen i fx sygehussektoren.

Rikke Steen Krawcyk, Fysioterapeut 2001, Master of Medical Science, Lund Uni 2011 nu ph.d. studerende på Herlev Hospital. 38 år, har modtaget støtte til studieophold på Massey University Vascular Rehabilitation Clinic I Wellington, NZ 30.10. – 11.12. 2017  med fokus på forebyggende træning af patienter med blodpropper I hjernen.

Legatoverrækkelsen fandt sted på Kbh II’s medlemsmøde den 10. april 2017.

 

En spændende aften med naturterapi på programmet

Sus Sola Corazons modtog i 2011 Zonta Studiefonds legat som støtte til deltagelse i Horticultural Therapy Intensive Training ved The New York Botanical Garden Educational Center.

På vores  februar møde deltog Sus  og fortalte om, hvordan terapien bruges i New York, hvilke resultater de opnår, og hvad det har betydet for hendes arbejde. Hun har en PhD grad i miljøpsykologi og har udviklet behandlingsprogrammet til naturterapien i Universitets skov terapihave Nacadia.

Sus er adjunkt på Institut for Biovidenskab & Naturressourcer, hvor hun er en del af forskergruppen Natur, Sundhed & Design. Forskergruppens aktiviteter er centreret omkring Natur & Sundhedslaboratoriet i Arboretet i Hørsholm, hvor der både udføres forskning og udvikling af naturterapi for mange forskellige patientgrupper, samt forskning i, hvordan naturen kan bruges sundhedsfremmende for alle.

I øjeblikket arbejdes med et projekt med sundhedsfremmende natur for bevægelseshandicappede, og der er opstartet samarbejde omkring Naturterapi for spiseforstyrrelser.