Fra legatuddelingen 2017

Rikke Steen Krawcyk og Malene Leonora Nielsen er to glade unge kvinder, som netop har modtaget 2017 studielegaterne fra netværksforeningen Zonta’s Studiefond for Yngre Kvinder.

Legater

Zonta Studiefond for Yngre Kvinder

Fondsmidler kan søges af kvinder, som har gennemført mellemlange uddannelser (3-4 år) inden for sundhedsvæsenet.

Fonden tilgodeser ansøgere, som ønsker at gennemføre et specialkursus og/eller studieophold i udlandet for at dygtiggøre sig inden for eget fagligt interesseområde. Kongresdeltagelse støttes ikke.

Der kan søges om økonomisk støtte på op til kr. 40.000 til dækning af transportudgifter, kursusgebyr og opholdsudgifter. En ansøger, som ønsker at gennemføre et længerevarende studieforløb, og som ikke allerede er rejst ud, vil blive foretrukket.

Ansøgninger kan indsendes hvert år i perioden 1.november – 31. januar. Uddelinger finder efterfølgende sted i april.

Ansøgningen skal skrives på særligt ansøgningsskema. Læs mere i ansøgningsvejledningen.

Legatuddeling finder sted i april måned i forbindelse med generalforsamlingen for Zonta København II klubben.

Legatet blev stiftet i 1998 af Brita Ireland, fysioterapeut og Master of Public Health. Brita Ireland har siden 1980 været medlem af Zonta København II.

Studiefondens formand er landskabsarkitekt MAA, MDL, MPM Helle Nebelong, som er indehaver af firmaet Sansehaver.dk i Gentofte. Mail: hellenebelong@hotmail.com Tlf.: tlf.: 22 44 57 03

Legatuddelingen 2017

Det er 19. år i træk, at Zonta Studiefond for Yngre Kvinder uddeler legatet. Bestyrelsen havde modtaget i alt 39 ansøgninger.

Malene Leonora Nielsen, 22-årig stud scient. fra Charlottenlund, har modtaget et studielegat på 20.000 kr., som skal bruges til et 6 måneders studieophold indenfor Health Informatics på University of British Columbia i Vancouver, Canada.

Malene, som til daglig studerer IT og Sundhed på Københavns Universitet, har diskuteret sundhedsvidenskab og medmenneskelighed med sin familie henover køkkenbordet, så længe hun kan huske: ”Min 90-årige mormor har lært mig om omsorg for børn igennem sine fortællinger som jordemoder. Min mor har lært mig om udfordringer i hendes arbejde med demensramte, og min farmaceut-søster har vist mig mulighederne indenfor medicinudvikling. Selv står jeg nu på tærsklen til virkeligheden og arbejdsmarkedet med tusinde drømme og ambitioner.”

Nogle af Malenes drømme kan nu med legatet blive virkeliggjort, når hun til august drager et halvt år til Vancouver.

Rikke Steen Krawcyk, 38 årig fysioterapeut fra Vanløse, har modtaget et studielegat på 20.000 kr., som skal bruges til en måneds klinisk praksisophold på træningsklinikken Vascular Rehabilitation Clinic på Massey University i Wellington, New Zealand i slutningen af dette år.

Foruden fysioterapeutuddannelsen fra 2001, har Rikke taget en Master of Medical Science på Lunds Universitet i 2011 og er nu forsknings- og udviklingsfysioterapeut, ph.d. studerende på Herlev Hospital. Hendes forskningsområde er forebyggende træning af patienter med blodpropper i hjernen: ”Det er en overset patientgruppe, som ikke tilbydes systematisk genoptræning efter hospitalsindlæggelse i Danmark”, siger Rikke, som glæder sig til at få ny praksisviden med hjem i bagagen fra New Zealand.

Legatuddelingen 2016

Tanja Lundholm Rasmussen fra København har modtaget et studielegat på 20.000 kr. fra  Zontas Studiefond for Yngre Kvinder. Legatet skal bruges til hendes forskningsår på Hadassah University Hospital, Jerusalem 1. august 16 – 1. august 17, hvor hun bliver en del af et forskningsteam, som skal forske i de hæmodynamiske egenskaber af røde blodlegemer hos for tidligt fødte børn og deres sammenhæng med sygdom og sundhed. Hun har i juli 2015 været på udvekslingsophold på Børnekirurgisk afd. i Jerusalem.

Tanja er 23 år og har en BA i medicin 2015 og er nu kandidatstuderende og forskningsassistent på Rigshospitalet.

//iam.doipanel.dk/doipanel.jshttp://stiften.tns-gallup.dk/survey.js/geoip.cookies.js?1461241511853Camilla Søgaard fra Aarhus har ligeledes modtaget et legat på 20.000 kr. Legatet skal bruges til et knap fire måneder langt studieophold i Idræt ved Auckland University of Technology fra medio juli til medio november 2016.Camilla ønsker at præge sin uddannelse i idræt hen imod idræts- og eventbaserede aspekter og skal bl.a. læse fag som Enhancing Muscular Performance og Advanced Sports Event Management, hvis lige ikke findes på Aarhus Universitet.

Camilla er 24 år og har en BA i Idræt ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, hvor hun nu er kandidatstuderende.

Det var fonden ‘Zonta Studiefond for Yngre Kvinder’, der uddelte legaterne, og legatets stifter, fysioterapeut og Master of Public Health, Brita Ireland, Hellerup, var også til stede ved uddelingen.

Det er 18. år i træk, at Zonta Studiefond for Yngre Kvinder uddeler legatet. Bestyrelsen havde modtaget i alt 50 ansøgninger.

 

Zonta Kbh II